OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YÖS Sınav Sistemine
Hoş Geldiniz

Aday Başvuru Formu

Uyruk / Nationality
TC Kimlik / Pasaport No
Ad / Name
Soyad / Surname
Doğum Tarihi / Date of Birth
Cinsiyet / Gender
Eposta / Email
Telefon / Phone Number
Sınav Merkezi / Exam Center
Fotoğraf / Upload Your Photo
Kimlik veya Pasaport / Your ID Card or Passport
Yerleşmek İstediğiniz Bölüm / Your Choice of Programme of Study
Referans / Reference
Sözleşmeyi Okudum ve Kabul Ediyorum /
I Have Read and Accept The Agreement
Bu başvuru formunda verdiğim bilgilerin ve sunduğum belgelerin doğru olduğunu beyan ederim. Beyan ettiğim bilgilerden herhangi birinin doğru olmadığının saptanması durumunda, başvurumun geçersiz sayılacağını kabul ediyorum.Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenmektedir.Bu formu onaylayarak "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince size gönderilecek SMS ve / veya epostalara izin verdiğinizi beyan etmiş olursunuz.

I annunciate that the informations I provided and the documents I submitted in this application form are correct. I accept that my application will be invalid if any of the informations I declared are incorrect. Your personal datas are processed within the Personal Data Protection Law.You declare that you allow SMS and / or e-mails to be sent to you in accordance with the "Law on the Regulation of Electronic Commerce" by confirming this form.
Güvenlik Kodu / Security Code
Gönder - Send